Kayvan Mirza ORA-X presentation Hardware Club BPI

Kayvan Mirza ORA-X presentation Hardware Club BPI